BERGABEST MCT

Wielofunkcyjny olej aktywny.

 • rozdziela
 • rozpuszcza
 • smaruje
 • rozprowadza
 • wodoodpornie impregnuje
 • przenika

PRODUKT

BERGABEST jest średniołańcuchowym trójglicerydem (ang.MCT-Oil) frakcjonowanych kwasów tłuszczowych pochodzenia roślinnego - w przeważającej częsci kwasów : kaprylowego i kaprynowego.

BERGABEST podlega estryfikacji, odwonnieniu i destylacji w nowoczesnych zakładach. Jest olejem bezbarwnym, o nadzwyczaj neutralnym smaku i zapachu, o bardzo niskiej lepkości i umożliwia powstanie jednocząsteczkowych warstewek cieczy trudno- lub nierozpuszczalnych na powierzchni wody, roztworów wodnych i rtęci. Jest deklarowany jeko „olej roślinny”, bez podawania E-nr.

BERGABEST jest neutralnym olejem o specyficznych właściwościach fizycznych,chemicznych i żywieniowo-fizjologicznych. Szczególne jego znaczenie w przemyśle spożywczym wynika z podwójnej roli, którą spełnia jako wielofunkcyjna substancja czynna i również jako znakomity składnik pokarmowy. W swojej wielofunkcyjności jest imponująco podobny do uniwersalnej substancji czynnej-lecytyny.

BERGABEST MCT - OLEJ    wielofunkcyjny olej aktywny

Właściwości chemiczne i fizyczne:

 • bardzo niska lepkość
 • wysoka biegunowość
 • wysoka stabilność chłodnicza
 • krańcowo niska liczba jodowa
 • dobra odporność na utlenianie
 • doskonała stabilność polimeryzacyjna
 • dobra rozpuszczalność w alkoholu
 • 100 % nasyconych kwasów tłuszczowych
 • nautralny smak
 • bezwonność
 • bezbarwny

BERGABEST MCT-OLEJ - substancja pomocnicza o różnorodnym zastosowaniu.

I.  ŻYWNOŚĆ

 • rozpuszczalnik
 • środek zapobiegający przyleganiu
 • środek obróbki powierzchniowej
 • nośnik (materiał podłożowy)
 • środek nadający śliskość
 • środek smarowy
 • środek impregnacji wodoodpornej
 • subsatncja powłokotwórcza i osłonowa
 • regulator lepkości

II. KOSMETYKI / FARMACJA

 • rozpuszczalnik
 • substancja nośna dla witamin
 • substancja rozdzielcza
 • regulator lepkości
 • środek przenikający
 • substancja powłokotwórcza i osłonowa

III. ARTYKUŁY SPOŻYWCZE , OLEJE JADALNE

 • bezpośrednia energia
 • lekkostrawność
 • przeciwdziała zaleganiu w złogach tłuszczowych
 • odpowiedni przy stosowaniu diety
 • substytut klasycznych olejów
 • pokarm dla sportowców
 • pakarm dla dzieci

SUBSTANCJA POMOCNICZA

ROZPUSZCZALNIK

Molekuły BERGABESTU w oparciu o krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe wykazują większą biegunowość i są tym samym znacząco bardziej hydrofilowe, aniżeli molekuły klasycznych olejów roślinnych. Oznacza to, że BERGABEST może rozpuszczać nie tylko wiele substancji rozpuszczalnych w tłuszczach, ale jest również w stanie rozpuszczać inne substancje, które w normalny sposób nie rozpuszczają się w tłuszczach i olejach. Daje się mieszać z szeregiem biegunowych rozpuszczalników jak np. z 98% etanolem, jak również w małych ilościach z wodą. Te znakomite cechy szczególnie sprawdziły się przy wdrażaniu substancji smakowych np. przy produkcji bezalkoholowych napojów.

ŚRODEK ZAPOBIEGAJĄCY PRZYLEGANIU

Oleje i emulsje rozdzielcze mają zastosowanie w przemyśle piekarniczym cukierniczym do oddzielania wytworzonych produktów od form i blach. Wymagania stawiane środkom zapobiegającym przyleganiu są różnorodne.

Wymogi techniczne:

 • dobre działanie zapobiegające przyleganiu
 • wysoka zdolność przyczepności
 • dobra zdolność rozpylania
 • skuteczność w zasięgu dużych zakresów temperatur
 • doskonała fizyczna stabilność

Wymogi chemiczno-fizyczne:

 • dobra odporność na utlenianie
 • dobra stabilność cieplna i chłodnicza
 • niska skłonność do spiekania
 • wysoka stabilność mętnienia

BERGABEST spełnia wiele z tych technicznych i chemicznych wymogów i dlatego też jest często używanym olejem bazowym dla wytworzenia środków zapobiegających przyleganiu wyrobów piekarniczych i ciastkarskich. BERGABEST jest używany w kombinacji ze zróżnicowanie działającymi lipidami jak np. z olejami roślinnymi, tłuszczami zwierzęcymi, woskami i estrami woskowymi, emulgatorami i specjalnymi fosfolipidami. Jego udział w produkcie końcowym wynosi 2 -15 %.

Olej rozdzielczy dla form piekarskich

Uwzględniając potrzeby klienta dostarczamy gotowe do użytku oleje rozdzielcze o nazwie „BERGACUT”. Produkt ten został wytworzony z użyciem BERGABESTU w powiązaniu ze specjalnymi fosfolipidami.

Prosimy pytać o próbki i ceny produktu o nazwie „BERGACUT 925”, który oferujemy w kontenerach, beczkach  i opakowaniach aerozolowych.

Nośnik - materiał podłożowy

BERGABEST jest bardzo dobrym rozpuszczalnikiem dla substancji rozpuszczalnych w tłuszczach. Stąd też jest idealnym nośnikiem dla rozpuszczalnych w tłuszczach, aromatów i esencji. Jako rozpuszczalnik jest często stosowany w mieszaninach używanych do produkcji witamin, barwników rozpuszczalnych w tłuszczach, a także wosku.

Dobra mieszalność BERGABESTU z alkoholami może być tutaj bardzo pożądana.

Obróbka powierzchniowa

BERGABEST znajduje zastosowanie jako środek obróbki powierzchniowej produktów o dużej lepkości  jak np. lukrecje, cukierki, słodycze, galaretki. Dzięki tej obróbce  zapobiega się wysychaniu produktów i zwiększa się ich połysk, jak w przypadku rodzynek czy suszonych śliwek. BERGABEST tworzy na środkach spożywczych delikatną powłokę osłonową zapobiegającą  wydzielaniu się cukrów owocowych i tym samym sklejaniu się produktów. Produkt  uzyskuje naturalny, świeży wygląd. Powyższe działanie opiera się na niskiej lepkości BERGABESTU i jego zdolności do tworzenia jednocząsteczkowych warstewek cieczy trudno, bądź też nierozpuszczalnych na powierzchni wody i roztworów wodnych.

Środek nadający śliskość

Przy produkcji prasowanych wyrobów cukierniczych BERGABEST sprawdził się jako matrycowy środek nadający śliskość, jak również jako środek zapobiegający sklejaniu się  - przykładem jest produkcja tabletek cukru gronowego.

Możliwości zastosowania BERGABESTU jako środka nadającego śliskość  i środka smarowego są w branży spożywczej  nieomal nieograniczone. Używa się go przykładowo przy produkcji osłonek do kiełbas.

Środek smarowy

Przemysł spożywczy w niektórych krajach obowiązuje zakaz używania oleju parafinowego jako środka zapobiegającego przyleganiu i nadającego śliskość. BERGABEST jest w takim przypadku idealnym materiałem zastępczym. Może być z powodzeniem używany w przemyśle spożywczym jako maszynowy środek smarowy. Jest on środkiem spożywczym i nie wymaga deklaracji E-Nr.

Środek impregnacji wodoodpornej

Higroskopijne mieszanki proszkowe, spryskane BERGABESTEM 0,1 - 0,2%, mogą być produkowane jako sypkie i bez zbryleń.

Regulator lepkości

BERGABEST dodany do olejów charakteryzujących się wysoką lepkością umożliwia  uzyskanie życzonej wartości lepkości. Prowadzi to do łatwiejszego dozowania i tym samym ulepszonego wykorzystania produktu.

ŻYWNOŚĆ

Lekkostrawność

BERGABEST - w przeciwieństwie do zwykłych tłuszczów jadalnych, składających się przeważnie z długołańcuchowych kwasów tłuszczowych - jako krótkołańcuchowy trigliceryd jest łatwo przyswajalny przez organizm ludzki i szybko przetwarzany w energię.

Szczególny skład kwasów tłuszczowych sprawia, że proces hydrolizy i wchłaniania następuje o wiele szybciej aniżeli w przypadku  innych tłuszczów i olejów. Odszczepione kwasy tłuszczowe nie są ponownie estryfikowane, lecz wiążą się z białkami prostymi (albuminami) i żyłami są transportowane do wątroby.

Badania naukowe potwierdzają, że średniołańcuchowe triglicerydy przyczyniają się  do lepszego wchłaniania  minerałów i protein. Ta korzystna właściwość BERGABESTU jest szczególnie interesująca przy produkcji pożywienia dla dzieci.

Żywność dietetyczna

Z faktu lekkostrawności BERGABESTU wynikają interesujące korzyści przy produkcji żywności dietetycznej. Znajduje on zastosowanie jako zastępczy produkt tłuszczowy w dietach zalecanych przy zaburzeniach tłuszczowej przemiany materii. Jako olej jadalny znajduje zastosowanie w gotowej żywności dla dzieci i sportowców, umożliwiając szybkie dostarczenie organizmowi wysokowartościowej energii.

KOSMETYKA / FARMACJA

BERGABEST jako regulator lepkości i materiał podłożowy o wysokiej zdolności przenikania zajmuje ważną pozycję w wytwarzaniu aerozoli, kremów, maści, lotonów, olejków do opalania i kredek do ust. BERGABEST rozprowadza się bardzo dobrze na skórze i nie pozostawia na niej tłustej powłoki. Pomimo tego jest w pełni aktywnym środkiem pielęgnacji skóry.

Pomaga w utrzymaniu wilgotności skóry i tym samym ma wpływ na jej elastyczność i sprężystość. BERGABEST jest wchłaniany przez skórę i w związku z tym może również przejmować funkcję materiału podłożowego dla leków przeznaczonych dla głębiej położonych warstw skóry. Jako nasycony ester jest on relatywnie pasywny, jeśli chodzi o wchodzenie w reakcje z innymi składnikami kosmetycznych receptur. Poza tym natłuszcza i steruje lepkością gotowych receptur oraz wzmacnia rozproszenie pigmentu.

WŁAŚCIWOŚCI + OPAKOWANIE

Stabilność utleniania

Wszystkie naturalne oleje roślinne składają się  z nasyconych i nienasyconych kwasów tłuszczowych. W obecności tlenu nienasycone kwasy tłuszczowe ulegają bardzo szybko zjełczeniu. BERGABEST składa się wyłącznie z nasyconych kwasów tłuszczowych i w związku z tym jest nadzwyczaj stabilny jeśli chodzi o utlenianie. Stabilności nie gubi również w wyższych temperaturach, aczkolwiek tzw. temperatura dymienia jest tutaj nieco niższa aniżeli naturalnych olejów roślinnych.

Sposób posługiwania się BERGABESTEM

BERGABEST jest silnie działającym rozpuszczalnikiem. Szereg opakowań wykonanych z tworzyw sztucznych może w kontakcie z BERGABESTEM ulec uszkodzeniu i zniszczeniu. Do takich w szczególności należą opakowania z poliestru i żywic akrylowych. Wytrzymałe natomiast są opakowania ze szkła, aluminium ,stali szlachetnej jaki i polipropynelu i niskociśnieniowego polietylenu.

 

WŁAŚCIWOŚCI EKOLOGICZNE

BERGABEST jest olejem roślinnym i tym samym ulega biologicznemu rozkładowi.

 

SKŁADOWANIE

BERGABEST, o ile jest przechowywany w zamkniętych beczkach i w odpowiedniej temperaturze (10-30 stopni C) to zachowuje trwałość co najmniej 2 lata. W przypadku mieszania z innymi substancjami należy zwracać uwagę na kontrolowaną niską zawartość zarodków.

 

OPAKOWANIE

190 kg beczki,950 kg jednorazowe kontenery, partie cysternoweB

 

SPECYFIKACJA

BERGABEST MCT - OLEJ

60/40

 70/30

Liczba zmydlania

325-345

 335 - 350

Liczba kwasowa

< 0,1

 < 0,1

Liczba jodowa

< 1

< 0,5

Kolor (Hazen)

< 100

< 100

Woda (Karl Fischer)

< 0,2 %

 < 0,1 %

Liczba nadtlenkowa meq/kg

< 1

< 1

lepkość ( 20 stopni C ) mPa.S

25-33

 ok. 27

gęstość (20 stopni C) g/ml

0,930 - 0,960

 0,910 - 0,930

liczba hydroksylowa

max. 5

 max. 5

temp. mętnienia

- 5 stopni C

 max. 0 stopni C

 

SKŁAD KWASÓW TŁUSZCZOWYCH  %

BERGABEST MCT - OLEJ

6040

 7030

 
C - 6:0

 max. 2 %

 max. 2 %

C - 8:0

50-65 %

50-65 %

C - 10:0

30-45 %

30-45 %

C - 12:0

max. 3 %

max. 3 %

 

BERGACUT 925 - środek zapobiegający przyleganiu do from piekarskich

SPECYFIKACJA

BERGACUT 925

Liczba kwasowa

< 0,2

Liczba jodowa

ok. 105

Temp. topnienia

ok. 10 stopni C

Kolor

jasnobrązowy

Woda

< 0,15 %

Ciężar właściwy

ok. 0,92 (20 stopni C g/ccm)

 

SKŁAD KWASÓW TŁUSZCZOWYCH  %

BERGACUT 925

< C -16:0

ok. 6 %

C - 16:0

ok. 5 %

C - 18:0

ok. 3 %

C - 18:1

ok. 60 %

C - 18:2

ok. 18 %

C - 18:3

ok. 5 %

> C - 20:0

ok. 3 %