BERGATHIN

BERGATHIN

Lecytynowy olej paszowy z dużą zawartoœcią lecytyny.

Całkowita zawartoœć tłuszczu % min. 98
Woda/ zanieczyszczenia % max. 2
Substancje nierozpuszczalne % -----
Liczba jodowa -----
Temperatura topnienia °C -----
FFA % 30-50
Zawartość fosfolipidów 30

 

Skład kwasów tłuszczowych w  % :

C - 14:0 i niżej -----
C - 16:0 kwas palmitynowy 12 %
C - 16:1 kwas palmit tolenowy -----
C - 18:0 kwas stearynowy -----
C - 18:1 kwas oleinowy 50 %
C - 18:2 kwas linolowy 25 %
C - 20:0 i powyżej 3 %