BERGAFAT HPL-106

BERGAFAT HPL-106

Lecytynowany palmowy kwas tłuszczowy z dużą zawartością kwasu palmitynowego, w formie proszku bez nośnika.

Całkowita zawartość tłuszczu % min. 99
Woda/ zanieczyszczenia % max. 0,5
Substancje nierozpuszczalne % ----
Liczba jodowa 12
Temperatura topnienia °C 50-52
FFA % 70-80
Zawartość fosfolipidów % 3-4

 

Skład kwasów tłuszczowych w  % :

C - 14:0 i niżej 2 %
C - 16:0 kwas palmitynowy 46 %
C - 16:1 kwas palmit tolenowy -----
C - 18:0 kwas stearynowy 44 %
C - 18:1 kwas oleinowy 6 %
C - 18:2 kwas linolowy 2 %
C - 18:3 kwas linolenowy -----
C - 20:0 i powyżej -----

 

BERGAFAT HPL-106  - Tłuszcz sypki w proszku bez nośnika, częściowo utwardzone kwasy tłuszczowe oleju palmowego tłoczonego na zimno z 6% dodatkiem emulgującej lecytyny.

 

STOSOWANIE :
  • drób do  5% w mieszance paszowej
  • trzoda chlewna - tuczniki do 8% w mieszance paszowej, - lochy karmiące do 10%

Płynne oleje paszowe nie zawsze dają się zmieszać czy wtrysnąć z paszę. Zapotrzebowanie na tłuszcz rośœlinny w proszku doprowadziło nas  do stworzenia ekonomicznie interesującego produktu. W Malezji - ojczyźnie olejów palmowych - produkujemy tłuszcz w formie proszku bez użycia nośnika używając metody tłoczenia na zimno.BERGAFAT HPL-106 to tłuszcz sypki powstały z oleju palmowego z 6% dodatkiem emulgującej lecytyny. Lecytyny w swojej funkcji fizjologicznej pełnią rolę nośników transportujących, stabilizujących wszystkie procesy związane z membranami. Kontrolują czynności enzymów oraz chronią wątrobę i obieg krwi przed jakimikolwiek szkodliwymi zmianami. Będąc czynnikami powierzchniowo czynnymi usprawniają one emulgację i dystrybucję tłuszczów, a przez to usprawniają ich przyswajalność.

Stosowanie BERGAFATU HPL-106 zwiększa pobranie energii, poprawia strawność składników pokarmowych, zwiększa dzienne przyrosty zwierząt. Prócz tych aspektów BERGAFAT HPL-106 polepsza jakość granulatu,  ma dłuższą  stabilność na utlenianie w porównaniu z tłuszczami płynnymi. Kompozycja kwasów tłuszczowych BERGAFAT-u HPL-106 poprawia jakość tłuszczu zwierzęcego - tłuszcz sadełkowy jest biały i twardy.

BERGAFAT HPL-106 można stosować w mieszankach dla drobiu w iloœści do 5%, dla tuczników w ilości do 8% i dla loch karmiących w ilości do 10%.