BERGAFAT KP

BERGAFAT KP
Standaryzowany tłuszcz  paszowy na bazie wyłącznie roślinnych olejów i selekcjonowanych kwasów tłuszczowych z przeznaczeniem do skarmiania trzody, bydła i drobiu:

– polepsza absorpcje energii
– zwiększa produktywność
– podwyższa mleczność
 

 
Typowe parametry
Woda/ zanieczyszczenia %                          max. 2
Temperatura topnienia °C                          33-40°C
Liczba nadtlenkowa                                      max. 3
FFA %                                                             min 20 %
Barwa Lovibond 1”cell                                  19.9R/25.9Y/19.0B
Zawartość substancji tłuszcz.                       min 95%(przeciętnie 99%)
Typowy skład
kwasów tłuszczowych

C 12:0                                                            0,1-0,5 %
C 14:0                                                            0,5-1,5 %
C 16:0                                                            39-45 %
C 16:1                                                            0-0,4%
C 18:0                                                           3,5-5,5 %
C 18:1                                                            37-45 %
C 18:2                                                            3-12 %
C 18:3                                                            0-0,5%
C 20:0                                                            0-0,5%