LIPOVITAL GL-90

 

Monogliceryd kwasu laurynowego o silnym działaniu hamującym wobec bakterii gram (+) i gram (-). LipoVital GL-90 to monogliceryd kwasu laurynowego o gwarantowanym poziomie ponad 90% monoestrów. Postać proszku LipoVital GL-90 bez substancji nośnej zapewnia wysokie stężenie składnika aktywnego i skuteczność kwasu laurynowego.

 

MONOGLICERYD

Monoglicerydy są bezpiecznymi w użyciu substancjami które otwierają nowe możliwości w sektorze dodatków funkcyjnych stosowanych w żywieniu zwierząt. Badania potwierdzające działanie Kabara i wsp., 1972, Batovska i wsp., 2009.

Tylko alfa-monoglicerydy wykazują pożądane działanie.

Cechy szczególne produktu:

gwarantowana ilość 90% mono-estrów C12

biały proszek bez smaku i zapachu

bez nośnika

działanie niezależne od pH układu pokarmowego

 

Dozowanie dla drobiu:

Starter: 0,3-0,4% / 1T gotowej paszy

Grower: 0,2% / 1T gotowej paszy

Nioska: 0,1-0,2% / 1T gotowej paszy

 

Dozowanie dla trzody chlewnej:

Prosięta: 0,1-0,3% / 1T gotowej paszy

Tucz: 0,05-0,25% / 1T gotowej paszy

Lochy: 0,05-0,2% / 1T gotowej paszy

 

Dozowanie do produktów mlekozastępczych:

Cielaki: 0,1-0,3% / 1T gotowej paszy

 

Dozowanie dla akwakultury:

Akwakultura: 0,05-0,2% / 1T gotowej paszy