BERGAFAT HTL-306

BERGAFAT HTL-306

Lecytynowany olej palmowy, utwardzony z 6% lecytyną emulgującą, w formie proszku bez nośœnika.

Całkowita zawartoœć tłuszczu % min. 99
Woda/ zanieczyszczenia % max. 0,5
Substancje nierozpuszczalne % ----
Liczba jodowa 20
Temperatura topnienia °C 52-55
FFA % 1-10
Zawartość fosfolipidów % 3-4

 

Skład kwasów tłuszczowych w  % :

C - 14:0 i niżej 1-4 %
C - 16:0 kwas palmitynowy 70-80 %
C - 16:1 kwas palmit tolenowy -----
C - 18:0 kwas stearynowy 5-10 %
C - 18:1 kwas oleinowy 5-10 %
C - 18:2 kwas linolowy 2-3 %
C - 18:3 kwas linolenowy -----
C - 20:0 i powyżej -----