BERGAFAT B-12

BERGAFAT B-12

Płynny roślinny tłuszcz paszowy powstały w oparciu o roślinne kwasy tłuszczowe z wysoką zawartością średnio łańcuchowych kwasów tłuszczowych oleju palmowego posiadających właściwości bakteriostatyczne i bakteriobójcze. ( Zawartość MCFA: C8-C10-C12 min. 50% )

Tłuszcz nie zawiera substancji niedopuszczalnych i toksycznych.

[custom_table]

Całkowita zawartość tłuszczu % min. 98,5
Woda/ zanieczyszczenia % max. 1,5
Substancje nierozpuszczalne % max. 2,0
Liczba jodowa 90±10
Temperatura topnienia °C 28-29
FFA % 85±15

[/custom_table]

Skład kwasów tłuszczowych w  % :

[custom_table]

C – 8:0 kwas kaprylowy 1-6 %
C – 10:0 kwas kaprynowy 3-5 %
C – 12:0 kwas laurynowy 45-56 %
C – 14:0 kwas mirystynowy 10-20 %
C – 16:0 kwas palmitynowy 7-12 %
C – 18:0 kwas stearynowy 1-3 %
C – 18:1 kwas oleinowy 6-15 %
C – 18:2 kwas linolowy 1-3 %

[/custom_table]

STOSOWANIE :

Drób – do 1,5 % w mieszance paszowej trzoda chlewna- do 1,5 % w mieszance paszowej.

BERGAFAT B-12 zapewnia zwiększenie wyników produkcyjnych zwierząt hodowlanych poprzez pozytywne działanie na wzrost kosmyków jelitowych, dzięki którym wzrasta powierzchnia chłonna nabłonka. Składniki pokarmowe są wchłaniane efektywniej. Właściwości średnio łańcuchowych kwasów tłuszczowych powodują rozwój bakterii priobiotycznych, co również pozytywnie wpływa na efektywność wchłaniania składników pokarmowych.
WŁAŚCIWOŚCI BIOLOGICZNE, CHEMICZNE I FIZYCZNE ISTOTNE DLA BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI:

[custom_table]

Postać fizyczna: Gęsta ciecz
Zapach: Charakterystyczny
Kolor: Ciemno-brązowy
Temp. krzepnięcia Ok. 28-29°C
Temp. samozapłonu Powyżej 317°C
Temp. zapłonu Poniżej 200°C
Gęstość przy 20°C Ok. 0,895 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie Nierozpuszczalny
Lepkość: Nie stwierdzono

[/custom_table]

WARUNKI PRZECHOWYWANIA:

Przechowywać w zamkniętych zbiornikach. Zbiorniki przechowywać w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Maksymalna temperatura przechowywania 60-70 °C.

Termin przydatności do spożycia min. 3 miesiące od daty produkcji

Produkt może reagować z fosforanem sodowym tworząc mydła.

METODY DYSTRYBUCJI:

Transport dowolny: lądowy, morski, lotniczy