LodeStar™ MST

LodeStar™ MST jest silnym stabilizatorem do zawiesiny mineralne oraz preparatów mlekozastępczych. LodeStar™ MST tworzy sieć w zawiesinie która zapobiega sedymentacji cząstek. W porównaniu z innymi stabilizatorem LodeStar™ MST nie zwiększa lepkości zawiesiny oraz zawiesina staje się bardziej jednorodna.

 

Dane techniczne

Parametry                                                     Specyfikacja                          Jednostki

Struktura                                                            pylisty

Kolor                                                                    biały do kremowo białego

Wielkość cząsteczki                                         95% < 250                               µm

Rekomendowane dawkowanie1                    600-1000                                g/t zawiesiny

Kolor                                                                   biały do kremowo białego

Test zawiesiny mineralno/proteinowej2       porównane do próby zerowej

 

Mikrobiologia                                               Typowe wartości                   Jednostki

Łączna liczba płytek                                        ≥ 100,000                               cfu/g

Drożdże i Pleśnie                                             ≥ 500                                       cfu/g

E.coli                                                                  brak                                         cfu/g

Salmonella                                                        brak                                         cfu/25 g

cfu (colony-forming unit ) – jtk (jednostka tworząca kolonie )

 

1 Rekomendowana dawka w końcowej zawiesinie 0,06 – 0,1 % LodeStar™ MST dla preparatów mlekozastępczych (CMR) lub zawiesin mineralnych. Oznacza to że rekomendowana dawka  zależy od  ilości końcowego proszku do wytworzenia 100 L zawiesiny.

 

2 Kontrola jakości LodeStar™ MST testowana na mineralnej i proteinowej mieszance sojowej. Każda nowa partia LodeStar™ MST jest standaryzowana.

LodeStar™ MST musi być mieszany na sucho przed dodaniem wody. Maksymalna część  LodeStar™ MST w mieszance to 10%.

 

 

Przeznaczenie                                       materiał paszowy

Przetwarzanie                                       LodeStar™ MST może być mieszany i używany z innymi komponentami paszowymi

Opakowania                                          20 kg PE-worek

Okres przydatności do spożycia       24 miesięcy od daty produkcji, jeśli przechowywany zgodnie z instrukcją

Przechowywanie                                  w zamkniętych oryginalnych opakowaniach, chronić przed działaniem słońca, przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, rekomendowana temperatura przechowywania 10-20°C

Bezpieczeństwo                                  zabezpieczyć mokrą powierzchnię w kontakcie z produktem staje się śliska !

 

Przykład mineralnej zawiesiny:

kg proszku do stworzenia 100L zawiesiny % LodeStar™ MST w proszku
1,0 6-10
1,25 5-8
1,5 4-7

 

Przykład CMR:

kg proszku do stworzenia 100L mleka % LodeStar™ MST w proszku
10 0,6
12,5 0,5
15 0,4