22

Alkohol behenylowy

Specyfikacja

Wygląd w 25°C białe płatki
Liczba kwasowa mg KOH/g max 0,3
Liczba zmydlania mg KOH/g max 1
Liczba jodowa g/ 100 g max 0,5
Kolor APHA max 50
Węglowodory % wag. max 1
Liczba hydroksylowa mg KOH/g 174-184
Wilgotność % wag. max 0,1

 

Rozkład długości łańcuchów, % wag., wg GLC

C16 <1
C18 13-17
C20 13-17
C22 66-73
C24 <2

 

Pozostałe parametry

Średnia masa molowa g/mol 303-325
Temperatura topnienia °C 61-67
Gęstość g/cm3 0,800-0,810
Temperatura zapłonu °C ok. 204
Temperatura wrzenia °C 360-400

 

Opakowanie

- luzem w cysternach, worki 25kg