1898

Alkohol stearylowy 98%

Specyfikacja

Wygląd w 25°C białe płatki
Liczba kwasowa mg KOH/g max 0,1
Liczba zmydlania mg KOH/g max 0,3
Liczba jodowa g/ 100 g max 0,3
Kolor APHA max 10
Węglowodory % wag. max 0,5
Liczba hydroksylowa mg KOH/g 200-210
Wilgotność % wag. max 0,1

 

Rozkład długości łańcuchów, % wag., wg GLC

C14, <0,5
C16 <1
C18 >98
C20, >C20 <1

 

Pozostałe parametry

Średnia masa molowa g/mol 267-280
Temperatura topnienia °C 55-59
Gęstość g/cm3 0,805-0,815
Temperatura zapłonu °C ok. 195
Temperatura wrzenia °C 330-360

 

Opakowanie

- luzem w cysternach, worki 25kg