1822

Mieszanina alkoholu stearylowego i behenylowego

Specyfikacja

Wygląd w 25°C białe płatki
Liczba kwasowa mg KOH/g max 0,3
Liczba zmydlania mg KOH/g max 1
Liczba jodowa g/ 100 g max 0,5
Kolor APHA max 30
Węglowodory % wag. max 1
Liczba hydroksylowa mg KOH/g 180-190
Wilgotność % wag. max 0,1

 

Rozkład długości łańcuchów, % wag., wg GLC

C16 <1
C18 41-45
C20 9-13
C22 42-46
C24 <2

 

Pozostałe parametry

Średnia masa molowa g/mol 295-310
Temperatura topnienia °C 55-60
Gęstość g/cm3 0,800-0,810
Temperatura zapłonu °C ok. 200
Temperatura wrzenia °C 340-390

 

Opakowanie

- luzem w cysternach, worki 25kg