1698

Alkohol cetylowy 98%

Specyfikacja

Wygląd w 25°C białe płatki
Liczba kwasowa mg KOH/g max 0,1
Liczba zmydlania mg KOH/g max 0,3
Liczba jodowa g/ 100 g max 0,3
Kolor APHA max 10
Węglowodory % wag. max 0,5
Liczba hydroksylowa mg KOH/g 225-235
Wilgotność % wag. max 0,1

 

Rozkład długości łańcuchów, % wag., wg GLC

C12 <0,5
C14 <1
C16 >98
C18 <1

 

Pozostałe parametry

Średnia masa molowa g/mol 238-249
Temperatura topnienia °C 47-50
Gęstość g/cm3 0,805-0,815
Temperatura zapłonu °C ok. 175
Temperatura wrzenia °C 305-330

 

Opakowanie

- luzem w cysternach, worki 25kg