1618 TA


Mieszanina alkoholu cetylowego i stearylowego  30:70

Specyfikacja

Wygląd w 25°C białe ciało stałe
Liczba kwasowa mg KOH/g max 0,2
Liczba zmydlania mg KOH/g max 0,5
Liczba jodowa g/ 100 g max 0,3
Kolor APHA max 10
Węglowodory % wag. max 0,5
Liczba hydroksylowa mg KOH/g 205-220
Wilgotność % wag. max 0,2

 

Rozkład długości łańcuchów, % wag., wg GLC

C12 <2
C14 <7
C16 25-36
C18 60-67
C20 <2
C22 <1

 

Pozostałe parametry

Średnia masa molowa g/mol 255-274
Temperatura topnienia °C 50-54
Gęstość g/cm3 0,805-0,815
Temperatura zapłonu °C ok. 180
Temperatura wrzenia °C 315-350

 

Opakowanie

- luzem w cysternach, worki 25kg