1618 PS


Mieszanina alkoholu cetylowego i stearylowego

Specyfikacja

Wygląd w 25°C białe płatki
Liczba kwasowa mg KOH/g max 0,2
Liczba zmydlania mg KOH/g max 0,5
Liczba jodowa g/ 100 g max 0,5
Kolor APHA max 10
Węglowodory % wag. max 0,5
Liczba hydroksylowa mg KOH/g 218-228
Wilgotność % wag. max 0,3

 

Rozkład długości łańcuchów, % wag., wg GLC

C12 <2
C14 <7
C16 55-65
C18 35-45
C20 <2

 

Pozostałe parametry

Średnia masa molowa g/mol 246-257
Temperatura topnienia °C 47-51
Gęstość g/cm3 0,805-0,815
Temperatura zapłonu °C ok. 160
Temperatura wrzenia °C 305-355

 

Opakowanie

- luzem w cysternach, worki 25kg