1618 50:50

Mieszanina alkoholu cetylowego i stearylowego  50:50

Specyfikacja

Wygląd w 25°C białe płatki
Liczba kwasowa mg KOH/g max 0,2
Liczba zmydlania mg KOH/g max 0,5
Liczba jodowa g/ 100 g max 0,5
Kolor APHA max 10
Węglowodory % wag. max 0,5
Liczba hydroksylowa mg KOH/g 210-225
Wilgotność % wag. max 0,3

 

Rozkład długości łańcuchów, % wag., wg GLC

C14, <C14 <3
C16 45-55
C18 45-55
C20 <3

 

Pozostałe parametry

Średnia masa molowa g/mol 249-267
Temperatura topnienia °C 48-52
Gęstość g/cm3 0,805-0,815
Temperatura zapłonu °C ok. 170
Temperatura wrzenia °C 310-360

 

Opakowanie

- luzem w cysternach, worki 25kg