14

Alkohol mirystynowy.

Specyfikacja

Wygląd w 25°C bezbarwna ciecz
Liczba kwasowa mg KOH/g max 0,1
Liczba zmydlania mg KOH/g max 0,5
Liczba jodowa g/ 100 g max 0,3
Kolor APHA max 10
Węglowodory % wag. max 1
Liczba hydroksylowa mg KOH/g 256-262
Wilgotność % wag. max 0,1

 

Rozkład długości łańcuchów, % wag., wg GLC

C12 0-5
C14 95-100
C16&C18 0-3

 

Pozostałe parametry

Średnia masa molowa g/mol 214-219
Temperatura topnienia °C 35-39
Gęstość g/cm3 ok. 0,809
Temperatura zapłonu °C ok. 145
Temperatura wrzenia °C 270-290

 

Opakowanie

- luzem w cysternach, beczki 170kg