1216


Mieszanina alkoholi tłuszczowych C12-C14 z dodatkiem C16

Specyfikacja

Wygląd w 25°C bezbarwna ciecz
Liczba kwasowa mg KOH/g max 0,1
Liczba zmydlania mg KOH/g max 0,5
Liczba jodowa g/ 100 g max 0,3
Kolor APHA max 10
Węglowodory % wag. max 0,5
Liczba hydroksylowa mg KOH/g 280-290
Wilgotność % wag. max 0,1

 

Rozkład długości łańcuchów, % wag., wg GLC

C8 max. 0,3
C10 max. 1
C12 min. 65
C14 21-28
C16 4-8
C18 max. 0,5

 

Pozostałe parametry

Średnia masa molowa g/mol 193-200
Temperatura topnienia °C 18-25
Gęstość g/cm3 0,820-0,830
Temperatura zapłonu °C ok. 137
Temperatura wrzenia °C 255-305

 

Opakowanie

- luzem w cysternach, beczki 170kg