1214

Mieszanina alkoholi tłuszczowych C12-C14

Specyfikacja

Wygląd w 25°C bezbarwna ciecz
Liczba kwasowa mg KOH/g max 0,1
Liczba zmydlania mg KOH/g max 0,5
Liczba jodowa g/ 100 g max 0,3
Kolor APHA max 10
Węglowodory % wag. max 0,5
Liczba hydroksylowa mg KOH/g 285-295
Wilgotność % wag. max 0,1

 

Rozkład długości łańcuchów, % wag., wg GLC

C8 C10 0-2
C12 70-78
C14 22-30
C16 C18 <2

 

Pozostałe parametry

Średnia masa molowa g/mol 190-197
Temperatura topnienia °C 17-23
Gęstość g/cm3 0,820-0,830
Temperatura zapłonu °C ok. 135
Temperatura wrzenia °C 255-295

 

Opakowanie

- luzem w cysternach, beczki 170kg