12

Alkohol laurynowy

Specyfikacja

Wygląd w 25°C bezbarwna ciecz
Liczba kwasowa mg KOH/g max 0,1
Liczba zmydlania mg KOH/g max 0,5
Liczba jodowa g/ 100 g max 0,2
Kolor APHA max 10
Węglowodory % wag. max 0,5
Liczba hydroksylowa mg KOH/g 3298-305
Wilgotność % wag. max 0,1

 

Rozkład długości łańcuchów, % wag., wg GLC

C8, C10 <2
C12 >98
C14, >C14 <2

 

Pozostałe parametry

Średnia masa molowa g/mol 184-190
Temperatura topnienia °C 20-24
Gęstość g/cm3 0,815-0,825
Temperatura zapłonu °C ok. 119
Temperatura wrzenia °C 258-265

 

Opakowanie

- luzem w cysternach, beczki 170kg