10

Alkohol decylowy

Specyfikacja

Wygląd w 25°C bezbarwna ciecz
Liczba kwasowa mg KOH/g max 0,1
Liczba zmydlania mg KOH/g max 0,5
Liczba jodowa g/ 100 g max 0,2
Kolor APHA max 10
Węglowodory % wag. max 1
Liczba hydroksylowa mg KOH/g 350-357
Wilgotność % wag. max 0,3

 

Rozkład długości łańcuchów, % wag., wg GLC

C8 0-1
C10 >98
C12 0-1

 

Pozostałe parametry

Średnia masa molowa g/mol 156-160
Temperatura topnienia °C ok. -6
Gęstość g/cm3 0,827-0,832
Temperatura zapłonu °C ok. 95
Temperatura wrzenia °C 220-235

 

Opakowanie

- luzem w cysternach, beczki 170kg