8

Alkohol oktylowy

Specyfikacja

[custom_table]

Wygląd w 25°C   bezbarwna ciecz  
Liczba kwasowa mg KOH/g max 0,1  
Liczba zmydlania mg KOH/g max 0,5  
Liczba jodowa g/ 100 g max 0,2  
Kolor APHA max 10  
Węglowodory % wag. max 1  
Liczba hydroksylowa mg KOH/g 424-435  
Wilgotność % wag. max 0,2  

[/custom_table]

Rozkład długości łańcuchów, % wag., wg GLC

[custom_table]

C6 0-1  
C8 >98  
C10 0-1  

 [/custom_table]

Pozostałe parametry

[custom_table]

Średnia masa molowa g/mol 128-132  
Temperatura topnienia °C ok. 17  
Gęstość g/cm3 0,820-0,827  
Temperatura zapłonu °C ok. 82  
Temperatura wrzenia °C 185-200  

 [/custom_table]

Opakowanie

- luzem w cysternach, beczki 170kg