BergaZym P 100

Bergazym P 100 jest  kompleksem enzymów o wysokiej zawartoœści Pentozanazy (zarejestrowanej w Unii Europejskiej pod nr 17, EC 3.2.1.8). Produkowany jest przez Trichoderma longibrachiatum, nie modyfikowaną genetycznie. Przewodnim enzymem aktywnym w Bergazym P 100 jest Endo-1,4-b-Xylanaza wyrażona  w jednostkach EPU/ g (=Endo Pentozanaza Unit, Jednostka Aktywna Enzymu). Dodatkowo posiada Celulazę, Alfa-Amylazę, Proteazę i Hemicelulazę.

Jest produktem  brązowym, wolnym od pyłów, łatwo rozprowadzalnym na nośœniku z mączki pszennej, w postaci mikrogranulatu. Standaryzowany do ilośœci 15 000 EPU/gram.

ZASTOSOWANIE:

 • polepszenie strawnoœści składników pokarmowych  paszy
 • możliwośœć uzyskania wyższego poziomu energii z paszy
 • wspomaga działanie endogennych enzymów zawartych w przewodzie pokarmowym
 • wyższe przyrosty masy ciała

Stosowany w paszach dla prosiąt, tuczników, kurcząt brojlerów, indyków i niosek.

Rekomendowany jest do pasz z użyciem pszenicy, żyta, pszenżyta, śœruty rzepakowej i sojowej.

Zagwarantowana stabilnośœć enzymu wynosi 18 miesięcy, jeœśli Bergazym P 100 przechowywany jest w miejscu suchym w temperaturze pokojowej.

 

 

 

Ogólna charakterystyka BERGAZYMÓW :

Ziarna zbóż mają dużą koncentrację energii i ich udział przeważa w dawkach  dla drobiu i trzody chlewnej. Wœród podstawowych składników występujących w ziarnie przeważa frakcja związków bezazotowych wyciągowych - głównie skrobia, której zawartoœść w suchej masie wynosi około 65%. Zwierzęta monogastryczne produkują enzymy, które łatwo rozkładają skrobię na cukry proste w układzie pokarmowym. Ważną grupą węglowodanów, która ma negatywny wpływ na wykorzystanie zbóż przez zwierzęta gospodarskie mają polisacharydy nieskrobiowe (NSP) zawarte w œścianie komórkowej. Są one trudno - lub niestrawne. Do włókna surowego zalicza się następujące polisacharydy nieskrobiowe:

 • b-glukan
 • pektyny
 • substancje pektynopodobne
 • celulozę
 • arabinoksylany
 • galaktany

Polisacharydy nieskrobiowe zawarte w œścianach komórkowych istotnie zmniejszają wartośœć energii metabolicznej zbóż oraz wykorzystanie składników pokarmowych - utrudniając dostęp enzymów endogennych do wnętrza komórek. Prócz tego NSP mają właœściwośœci antyżywieniowe, które objawiają się następująco :

 • wzrost lepkoœści treśœci pokarmowej - utrudniony dostęp soków trawiennych,
 • duża wodochłonnośœć powoduje zaburzenia w gospodarce wodnej i wodniste odchody
 • wolniejsze tempo przechodzenia treśœci jelitowej
 • słabsze trawienie składników pokarmowych
 • zachwiana równowaga mikrobiologiczna

Enzymy endogenne zwierząt monogastrycznych dobrze trawią skrobię, białko, tłuszcz oraz cukry proste i dwucukry zawarte w zbożach natomiast skomplikowane molekuły polisacharydów nieskrobiowych nie są przez nie rozkładane. Aby wspomóc działanie enzymów endogennych tworzy się preparaty enzymatyczne zawierające enzymy egzogenne wytworzone przez bakterie i grzyby.

Jednym z takich preparatów jest BERGAZYM.

BERGAZYM - stworzony został jako specjalny kompleks enzymów, przeznaczony dla prosiąt i tuczników o szerokim spektrum stosowania. Nasze enzymy nie są modyfikowane genetycznie. Rozkład nieskrobiowych węglowodanów (NSP) tworzących œścianę komórkową materiału rośœlinnego udostępnia składniki pokarmowe, które w przeciwnym razie były niedostępne dla zwierzęcia. Redukcja  NSP w paszy pozwala na lepsze wykorzystanie składników pokarmowych w niej zawartych. Mikrogranulacja naszych BERGAZYMÓW decyduje o dużej odpornoœści na działanie wysokiej temperatury oraz PH układu pokarmowego.

Ze względu na ilośœć aktywnego enzymu podzieliliœśmy bergazymy na BERGAZYM P, w którym przewodnim enzymem jest pentozanaza- do mieszanek o dużej zawartoœści pszenicy, żyta, pszenżyta, œruty sojowej i rzepakowej oraz BERGAZYM C gdzie najważniejszym enzymem jest glukanaza- do mieszanek w przewadze jęczmienia, owsa i otrębów pszennych.

BERGAZYM poprawia wykorzystanie składników pokarmowych oraz zmniejsza koszty paszy.

Działanie BERGAZYMU w paszy:

 • zwiększa wykorzystanie energii
 • poprawia strawnoœść białka surowego
 • zwiększa strawnoœść tłuszczu surowego
 • poprawia absorpcję wody z układu pokarmowego, dzięki czemu zwierzęta są mniej brudne
 • wyklucza antyżywieniowe działanie wczeœśnie zebranego zboża spowodowane dużą zawartoœcią NSP
 • redukuje  zaburzenia w okresie około odsadzeniowym stabilizuje florę bakteryjną - mniej przypadków biegunek i mniejszy rozwój E. coli
 • możliwośœć stosowania tańszych komponentów paszowych
 • mniej przypadków charłactwa

Korzyœści dla prosiąt i warchlaków:

 • większe dzienne przyrosty
 • poprawia wykorzystanie paszy
 • zapewnia równomierny wzrost i jednolitą masę przy sprzedaży

Korzyśœci dla tuczników:

 • większe dzienne przyrosty
 • poprawia wykorzystanie paszy
 • stabilizuje florę bakteryjną układu pokarmowego
 • zmniejsza przypadki biegunek spowodowanych zmianą komponentów paszowych