BERGAFAT T-300

BERGAFAT T-300

Tłuszcz palmowy, frakcjonowany o zawartoœci 99% tłuszczu, w formie sypkiej.

Całkowita zawartoœć tłuszczu % min. 99
Woda/ zanieczyszczenia % max. 1
Substancje nierozpuszczalne % max. 1
Liczba jodowa 5-16
Temperatura topnienia °C 55-60
FFA % 0,4-1

 

Skład kwasów tłuszczowych w  % :

C - 14:0 i niżej 1,5 %
C - 16:0 kwas palmitynowy 70-85 %
C - 18:0 kwas stearynowy 3-10 %
C - 18:1 kwas oleinowy 8-12 %
C - 18:2 kwas linolowy 2 %
C - 18:3 kwas linolenowy ---
C - 20:0 i powyżej ok. 1 %