BERGAFAT B-30-20

Płynny roślinny tłuszcz paszowy powstały w oparciu o roślinne kwasy tłuszczowe z wysoką zawartością średnio łańcuchowych kwasów tłuszczowych ( Zawartość MCFA: C8-C10-C12 wynosi 20%). Tłuszcz nie zawiera substancji niedopuszczalnych i toksycznych.

Całkowita zawartość tłuszczu % min. 98,5
Woda/ zanieczyszczenia % max. 1,5
Substancje nierozpuszczalne % max. 3,5
Liczba jodowa 100±20
Temperatura topnienia °C 24-30
FFA % 60±20

 

Skład kwasów tłuszczowych w  % :

C - 8:0 kwas kaprylowy 1-2 %
C - 10:0 kwas kaprynowy 1-2 %
C – 12:0 kwas laurynowy 16-20 %
C - 14:0 kwas mirystynowy 5-9 %
C - 16:0 kwas palmitynowy 10-19 %
C - 18:0 kwas stearynowy 1-4 %
C - 18:1 kwas oleinowy 20-28 %
C - 18:2 kwas linolowy 20-28 %
C - 18:3 kwas linolenowy i więcej 1-2 %

 

STOSOWANIE :

Drób - do 9% w mieszance paszowej trzoda chlewna- do 6% w mieszance paszowej. Może być stosowany jako samodzielny natłuszczacz.

BERGAFAT B-30-12 ma specjalnie stworzoną formułę, która zapewnia właściwą koncentrację energii w paszy do fizjologicznego i ekonomicznego poziomu, każdego kierunku produkcji zwierząt. Formuła ta zapewnia łatwiejsze przyswajanie składników pokarmowych oraz uintensywnia wykorzystanie pasz. Dzięki odpowiedniej zawartości średnio łańcuchowych kwasów tłuszczowych BERGAFAT B-30-30 wpływa pozytywnie na stabilizację flory bakteryjne układu pokarmowego poprzez ograniczenie ilości bakterii patogennych.

BERGAFAT B-30-12 jest płynnym koncentratem energetycznym stworzonym wyłącznie z surowców pochodzenia roślinnego- głównie z oleju rzepakowego, słonecznikowego, palmowego, kokosowego oraz kwasów tłuszczowych tych tłuszczy.

BERGAFAT B-30-12 może być stosowany w żywieniu wszystkich gatunków zwierząt hodowlanych głównie drobiu i trzody chlewnej.

W żywieniu drobiu BERGAFAT B-30-12 można stosować do poziomu 6-9% w mieszance paszowej. BERGAFAT B-30-12 w żywieniu drobiu zwiększa dzienny przyrost masy ciała oraz zwiększa nieśność u niosek.

Udział BERGAFATU B-30-12 w mieszankach dla trzody chlewnej może wynosić 3-6%.

Stosowanie tego tłuszczu przyspiesza tucz, poprawia produkcję mleka u loch oraz zwiększa masę urodzeniową prosiąt.

Prócz energii BERGAFAT B-30-12 jest źródłem egzogennego kwasu tłuszczowego - kwasu linolowego, który jest niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania organizmu zwierzęcia.

WŁAŚCIWOŚCI BIOLOGICZNE, CHEMICZNE I FIZYCZNE ISTOTNE DLA BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI:

Postać fizyczna: Gęsta ciecz
Zapach: Charakterystyczny
Kolor: Ciemno-brązowy
Temp. krzepnięcia Ok. 24-30°C
Temp. samozapłonu Powyżej 250°C
Temp. zapłonu Poniżej 200°C
Gęstość przy 20°C Ok. 0,895 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie Nierozpuszczalny
Lepkość: Nie stwierdzono

 

WARUNKI PRZECHOWYWANIA:

Przechowywać w zamkniętych zbiornikach. Zbiorniki przechowywać w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Maksymalna temperatura przechowywania 60-70 °C.

Termin przydatności do spożycia min. 3 miesiące od daty produkcji

Produkt może reagować z fosforanem sodowym tworząc mydła.

METODY DYSTRYBUCJI:

Transport dowolny: lądowy, morski, lotniczy